Tag Archives: zulu

Ngithanda ukubhejwa ekusenI – by Black Nympho

Ayikho into emnandi njengokubhejwa usanda kuvuka. Usuke usafudumele and uvuthiwe. Wonke umzimba usuke usarelax-ile, nophathina ekufudumeza, nalelo phunga lakhe eliyinatural plus a hint of icologne yakhe. Uma sesikuleyo mood asinendaba kakhulu nesmell so-mlomo but of course, that’s why kufanele abantu … Continue reading

Posted in Personal Testimony | Tagged , , , , , , , , | 16 Comments

Do black teens get enough sex info? by A Ghetto Girl

I’m sorry to be a bit Model C about this, but abanye bethu bafunde ngesingisi. I don’t think black teenagers get enough information on sex. Uma umuntu efika kwi-ado, yonke into uyifunda ngabangani and by the way, abangani abazi lutho. … Continue reading

Posted in Teens and Sex | Tagged , , , , , , , , | 4 Comments

Sex toys – by Urban Muntu

Mina I would like to encourage abantu abanmyama ukuthi bazame amasex toys. Akusho ukuthi asiwadingi okanye asiwafuni amadoda uma sisebenzisa ivibrator, noma amapipi lawa athengwayo. Kuchaza nje ukuthi nje kunaleyo curiosity. Mina isthandwa sami siyayithanda ivibrator yami ngoba uyakwazi ukungenza … Continue reading

Posted in Uncategorized, Women giving pleasure | Tagged , , , , , , , , | 4 Comments