Tag Archives: chama

Abesifazane abathandana bodwa (Lesbian Love) – by Black Female

Kodwa ekugcineni kosuku umuntu nomuntu unelungelo lokukhetha ukuthi ngubani afisa ukuthandana naye, noma kuthiwa isizathu yisiphi. Kumele siwumphakathi sizifundise ukuyeka ukugxeka abantu ngempilo abazikhethele yona, mubonise kepha ungagxeki. Continue reading

Posted in Women giving pleasure | Tagged , , , , , | 3 Comments