Category Archives: Uncategorized

Men’s Sexual Responsibility – by Not Your Average Zulu Guy

Men’s Sexual Responsibility Kuyiqiniso elingenakuphikwa ukuthi amadoda iwona athanda ukubhebha more than abantu besifazane.  Kodwa thina madoda asiqapheli izinto ezidingwa omama ngoba sisuke sijahe ukukhwela.  Ngibone kungcono ukuthi ngibeke lemigomo elandelayo. NB: Angisiyena uchwepheshe ekubhebhaneni.. Kumele umkhumthaze emini ka bha … Continue reading

Posted in Uncategorized

PLEASE SEND YOUR WRITING

You can send your writing to mynunuza@gmail.com. We don’t pay. This is a public service to promote free thinking, creative writing and sexual health. We are currently understaffed but we will post new material soon.  

Posted in Uncategorized

Ukubaluleka kweClitoris – by Explorer

Ngakhula ingaziwa lento ekuthiwa yiclitoris. Abanye bayibiza ngobhontshisi wesitho sangasese somuntu wesifazane. Kodwa, angilizwisisi kahe leligama elithi ‘bhontshisi’, sengathi iwukudla ekumele kuhlafunwe. Noma nje mhlawumbe ukuthi angilijwayele; so ke ngisebenzisa leli elithi clitoris. Ngisakhula ucansi lwaluyinto egxile kakhulu ngokwenzeka ngaphakathi … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

APOLOGIES FOR LACK OF UPDATE

Due to life pressure on the writers, it is currently difficult to update the website. The website will be properly updated as soon as possible within the coming weeks. Apologies to our readers. Please note that we do not do … Continue reading

Posted in Uncategorized

Beds, not cars; Maybe 6 positions but not 101, cha bo bo! by Ordinary Human

Sengikhathele ama-magazine abantu besimame eloku esitshela ukuthi zingu101 izindlela zoku, em, how shall I put it, zokungenana ngokocansi. Ayikho nje lento leyo. Mhlawumbe uma uyisilenda noma uyilenhlobo e-flexi sidalwa. Kodwa ngeke, uma ngizolandela izinto ezibhalwa kuCosmo phela ngingagcine ngigoqeke njenge … Continue reading

Posted in STOP AND LISTEN!, Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment

God Bless Obhuti baseAfrika, Amen! – by Woman of Africa

Ngicabanga ukuthi lento yama rights ne democracy iyabavuna abantu bethu besilisa. selokhu kwathiwa siyalingana eSouth Africa, amadoda ethu asevama ukuwukhohlwa umsebenzi waleyampahla. Asevele aziba ukuthi siyathokozisana, sesiphana ngokuduba nokuncikisela. Abanqeni nje ukufuna into kayi-1, bese bethi ya, bashise ubuthongo. Ngiyakholelwa … Continue reading

Posted in STOP AND LISTEN!, Uncategorized | Tagged , , , | 3 Comments

Sex toys – by Urban Muntu

Mina I would like to encourage abantu abanmyama ukuthi bazame amasex toys. Akusho ukuthi asiwadingi okanye asiwafuni amadoda uma sisebenzisa ivibrator, noma amapipi lawa athengwayo. Kuchaza nje ukuthi nje kunaleyo curiosity. Mina isthandwa sami siyayithanda ivibrator yami ngoba uyakwazi ukungenza … Continue reading

Posted in Uncategorized, Women giving pleasure | Tagged , , , , , , , , | 4 Comments