Category Archives: STOP AND LISTEN!

Complaints, rants, vents, anything nje ekucikayo about the way people approach sex

Men are for sharing?- By Plain Truth

Angisiboni isidingo sokuthi abesifazane balwele amadoda. It justs makes us all look desperate. Sometimes abantu bakhonza indoda as if ingu thixo omncane emhlabeni. That’s just sad. Uma ubhekisisa kahle hle langaphandle, ayashoda amadoda asile. Ngakho ke ayikho vele into esingayenza. … Continue reading

Posted in STOP AND LISTEN! | 1 Comment

Beds, not cars; Maybe 6 positions but not 101, cha bo bo! by Ordinary Human

Sengikhathele ama-magazine abantu besimame eloku esitshela ukuthi zingu101 izindlela zoku, em, how shall I put it, zokungenana ngokocansi. Ayikho nje lento leyo. Mhlawumbe uma uyisilenda noma uyilenhlobo e-flexi sidalwa. Kodwa ngeke, uma ngizolandela izinto ezibhalwa kuCosmo phela ngingagcine ngigoqeke njenge … Continue reading

Posted in STOP AND LISTEN!, Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment

God Bless Obhuti baseAfrika, Amen! – by Woman of Africa

Ngicabanga ukuthi lento yama rights ne democracy iyabavuna abantu bethu besilisa. selokhu kwathiwa siyalingana eSouth Africa, amadoda ethu asevama ukuwukhohlwa umsebenzi waleyampahla. Asevele aziba ukuthi siyathokozisana, sesiphana ngokuduba nokuncikisela. Abanqeni nje ukufuna into kayi-1, bese bethi ya, bashise ubuthongo. Ngiyakholelwa … Continue reading

Posted in STOP AND LISTEN!, Uncategorized | Tagged , , , | 3 Comments