Category Archives: Personal Testimony

You space to talk about your sexual development

Soka-ritis: I am not addicted; I’m just a soka – by Gotta Love Me

Nginenkinga bakwethu. Anganeliseki yisifazane. Ngahleka ngacishe ngaqhephuka ngenkathi uTiger Woods ebanjwa kwathiwa unesex addiction. Amanga ahlaza cwe lawo. Ukube weza kumina ngizomu siza ngaleyotherapy ndini eyafika nabelungu ngangizothi kuye “Bra, listen here, this is not something you can help. It’s … Continue reading

Posted in Men giving pleasure, Personal Testimony | 2 Comments

Ngithanda ukubhejwa ekusenI – by Black Nympho

Ayikho into emnandi njengokubhejwa usanda kuvuka. Usuke usafudumele and uvuthiwe. Wonke umzimba usuke usarelax-ile, nophathina ekufudumeza, nalelo phunga lakhe eliyinatural plus a hint of icologne yakhe. Uma sesikuleyo mood asinendaba kakhulu nesmell so-mlomo but of course, that’s why kufanele abantu … Continue reading

Posted in Personal Testimony | Tagged , , , , , , , , | 16 Comments