Monthly Archives: September 2012

IMITHETHO YOKUDLA INKOMO (HAYI LEDLA UTSHANI) by Not Your Average Zulu Guy

1.Qinisekisa ukuthi inkomo yomgitshelwa imanzi. 2. Uma seyimanzi, yivule ngezandla zombili. Uma unesibindi faka ulimi lwakho uma ungenaso faka iminwe emithathu bese umukhuhlakhuhla ngayo. Uyifake, uyikhiphe, uyifake, uyikhiphe kuze kufike lapho ingquza yomkhwelwa iba noketshezi. Qhubeka umukhuhle kuze kufike lapho … Continue reading

Posted in Uncategorized