Monthly Archives: November 2011

MZALA WAMI (SHORT STORY) by Fantasy Traveller

Mzala wami Mzala! Ngiyethemba nisaphila nabantwana. Nami ngiyaphila noma umkhuhlane wobusika ucishe wedlula nami nje. Ngahamba kahle nangalelalanga noma ngaze  ngafika ngakusasa ekhaya ngenxa yetransport. Ngahlala ewaiting room kwaze  kwashaya u 21h00 ebusuku lingafiki ibhasi. Cabanga-ke mzala ngingedwa nje  umuntu … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment