Monthly Archives: October 2011

Ubuhle nobubi? by Confident Black Woman

Cha, impela, abantu banezimanga. Ngivuke namhlanje kuthiwa kukhona usozaziwayo othizeni ozishitntshe ibala lesikhumba sakhe esimnyama ngemithi egcotshwayo namaphilisi ngoba efuna “ukukhanyana” abempofu. Kudala ke yabakhona lento le ebantwini yokuzonda ubumnyama bethu solokho sagcindizelwa ondlebe zikhanya ilanga nezinwele zabo eziyephu yephu … Continue reading

Posted in Uncategorized

Kama Sutra is also a Zulu Verb by Not Your Average Zulu Guy

ART OF UKUBHEBHA PS: ANGISIYENA UCWEPHESHE WENKOMO Sonke sakhulu sazi ukuthi ukubhebhana ku involve(a) ukulala kwentombazane ibheke phezulu and umfana akhwele phezulu. So njengenjwayezo – sigcina senza njalo. Ucansi lufuna i spice and i variety iyona eyenza ama spices amnandi. … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Men’s Sexual Responsibility – by Not Your Average Zulu Guy

Men’s Sexual Responsibility Kuyiqiniso elingenakuphikwa ukuthi amadoda iwona athanda ukubhebha more than abantu besifazane.  Kodwa thina madoda asiqapheli izinto ezidingwa omama ngoba sisuke sijahe ukukhwela.  Ngibone kungcono ukuthi ngibeke lemigomo elandelayo. NB: Angisiyena uchwepheshe ekubhebhaneni.. Kumele umkhumthaze emini ka bha … Continue reading

Posted in Uncategorized