Do black teens get enough sex info? by A Ghetto Girl

I’m sorry to be a bit Model C about this, but abanye bethu bafunde ngesingisi.

I don’t think black teenagers get enough information on sex. Uma umuntu efika kwi-ado, yonke into uyifunda ngabangani and by the way, abangani abazi lutho.

We get told a lot about Aids and pregnancy. Kubalulekile ukuthi sifundiswe ngezifo nokupreventa kodwa akekho ositshelayo ukuthi silindele ini umasiqala.

Kunomngani wami owathandana nendonda eshadile endala kunaye. Ngoba ubhuti lo wayene-experience, azange aze abenankinga umngani wami on her first time.

The guy had skill.

Kodwa most of the time you find ukuthi most guys don’t know much and nawe you don’t know what to expect.

So in the end, i-sex iba yileyonto nje ejabulisa umfana wena ube udlulwa ubumnandi.

Enye into ukuthi abafana bayafostana. Yinindaba kodwa? Mina ningafisa ukuthi abafana bafundiswe kuse early ukuthi kwenziwa kanjani futhi bafundiswe nokuhlonipha amantombazane.

Ngiselapho kulelo phuzu, kusizani ukuhlolwa ngoba vele uma usufika kuleso-stage uzolala, and ayikho into ezokuvimba? Especially ngoba abafana banamakhanda aqinile uze ulale ngenkani noma kade ungazimisele.

Kuningi engingakusho.

About My Nunuza (My Sweetie Pie)

Sex is about pleasure; sex is a thrill. Share your views. Kodwa ungakhohlwa ukucondomiser... If you want to submit an article on your sexual experiences, views, questions, or poetry thumela i-email ku MYNUNUZA@GMAIL.COM No fiction, asinazi noma nizoveza izindaba zabantu undercover please! Writing Rules: Max. 350 words For now we can only cater for submissions in Xhosa, Zulu and slang with a mix of English.
This entry was posted in Teens and Sex and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Do black teens get enough sex info? by A Ghetto Girl

 1. MTHANDENI says:

  please help me how can i satisfy my gal

  • DISCLAIMER: Lalela angisiye udokotela noma uchwepheshe kwezocansi. these are just my opinions from what i know about women.
   ungayithathi lento engizoyiphawula ukuba iyona ndlela yokubhebha umuntu wakho.
   im sharing views that’s all. in english- these are mynunuza’s personal
   opinions – not expert advice.
   what women want from sex is to know that they are respected. it is psychological first because
   a woman wants to be free during sex. she doesnt want to feel intimidated or misunderstood or
   as if she is treated like an idiot.
   because there’s so much disrespect for women out there, we bring our fears into sex.
   once you show a woman that you respect her, that her consent for sex is important,
   that you put her pleasure first, she will go wild on you because she will have nothing to
   fear.
   fear is the biggest killer of great sex. sometimes a woman wont tell you she is nervous
   or not feeling good or comfortable in the way you want to do her or each other.
   she needs to be able to be free to focus totally on the pleasure not to
   be distracted by discomfort.
   The way to please a woman is to touch her erotically.
   Dont just go for her breasts nenkomo, rub her under her arms,
   on her neck,her back.
   kissing is good. ungavetane nje umumunce ulwimi jube sengazuthi uzomugwinya man.
   if you tongue suck, do it when she is turned on, otherwise its irritating.
   but kiss lips gently.
   the general comments from women is, be gentle, but be sure,
   when the right time comes, you’ll know if she wants to be touched more
   firmly.

   you need to turn her on. and i can tell you, a woman gets turned on in her mind
   first. seduce her. but nicely. and ungafosti.

   dont believe just coz you seducing she’s gonna want you.

   in fact, one way to seduce a woman is to play that game where you
   shela her a little, and then leave her alone for a while,
   then uphinde umshele futhi.

   dont be desperate. amantombazane awamuthandi umlisa ongathi uyashima.
   kodwa ayamthanda bandla ubhuti othulile.

   dont be arrogant. its a turn off. women like a confident man.
   but an arrogant man is a turn off. trust mynunuza on this one.
   confidence also means you wont look desperate.

   follow your instincts, if she looks like she is pain, stop and ask
   are you in pain, should i be slow, should i press softly.
   dont be out there to prove yourself.
   no woman is looking for a master in the bedroom.
   most are look for someone to have intimate fun with.
   decent, respectful, human fun and love.

 2. RT mhkungo says:

  kuyiqiniso elingephikwe mabafundiswe abafanyana laba bangyithatheli phezulu lento ngoba bagcina ngokujabula bodwa.

Comments are closed.