Beds, not cars; Maybe 6 positions but not 101, cha bo bo! by Ordinary Human

Sengikhathele ama-magazine abantu besimame eloku esitshela ukuthi zingu101 izindlela zoku, em, how shall I put it, zokungenana ngokocansi. Ayikho nje lento leyo.

Mhlawumbe uma uyisilenda noma uyilenhlobo e-flexi sidalwa. Kodwa ngeke, uma ngizolandela izinto ezibhalwa kuCosmo phela ngingagcine ngigoqeke njenge portable chair. Ukuthi imilenze yami ivele ivuleke igaxe ke nje noma yikanjani – Wo! Please, asimeni kancane!

Okokuqala nje, as far as I am concerned,

zimbili izindlela zokukhwelana eziyimfivilithi yami, and I’m sure namanye amantombazane.

Unemba one – Yena uma ephezu kwami. I don’t understand why abantu bethu kuyabhora umaindoda iphezu kwabo; it’s the best. Uma ephezu kwami ngithanda ukumubamba amagxalaba, ngiwezwe amandla eza ngawo, ngibambelele angishuke ngizengivithike.

Unemba two – Mina umangikhwela phezu kwakhe. Lokhu kufana nokuthi yimina udriver, uma ngifuna ukushintsha igiya ngiyazishintshela. Futhi ngithanda ukuthi ipussy yami ngiyibrashe ezinzeni zakhe ngibe nginyaka nyakaza phezu kwakhe sengathi ngigovuza ukudla ebhodweni. Uma ngingaphezulu iyamusiza naye ngoba then uyakwazi ukuthi angachami singaqeda ngisho ne-hour.

Ok, fine ke, ne doggystyle iyaba khona, kodwa ibuye ibeyisidina ngenxa yokuthi uma enesitho eside then it’s just too much. Zikhona nezinye izindlela njengokuthi angingene ngecala, kuya-depender ke kodwa usually nami ngilala ngecala kuze angene kahle. Sometimes akufanele amakhanda aqondane ncam ncam kuze angene kahle.

Ngaphandle kwalezo, ezinye izitayela mina ziyangihlula  futhi azikho comfortable.

Ukubhebhana nimile –  ok, uma umncane ngomzimba, yena enamandla, fine, maybe angakhuphakamisa or something. Kodwa mina akukaze nje kusebenze; ugcina ehefuza ngoba ezama ukungibamba kuze alifake kahle ngaphakathi kahle kanti nami ngiyakhathala ukucukama.

Ukubhebhana silele phansi noma ngaphezu kwedeski. Ok, ngiyabona ukuthi koBold oBrooke noRidge abayisweli indawo yokwenza ucansi ngoba bavele nje basho phansi kucarpet noma edeskini. Fine ke, kodwa awuve ubabuhlu umhlane and futhi leyo sex kusuke kuyile esheshayo ephela before ukhale ngekhalo lakho.

Emotweni – Bafwethu, angazi nje. Yikanye kuphela futhi angiphinde. Nakhona futhi yilento esheshayo nje uma imizwa ingasanivumeli ukuthi nizibambe kodwa asive siyisidina isitulo semoto. Mhlawumbe uma owesimame egibela ngaphezu kwendoda kubanconywa otherwise, it’s not fun unless its over fast.

About My Nunuza (My Sweetie Pie)

Sex is about pleasure; sex is a thrill. Share your views. Kodwa ungakhohlwa ukucondomiser... If you want to submit an article on your sexual experiences, views, questions, or poetry thumela i-email ku MYNUNUZA@GMAIL.COM No fiction, asinazi noma nizoveza izindaba zabantu undercover please! Writing Rules: Max. 350 words For now we can only cater for submissions in Xhosa, Zulu and slang with a mix of English.
This entry was posted in STOP AND LISTEN!, Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Beds, not cars; Maybe 6 positions but not 101, cha bo bo! by Ordinary Human

  1. That guy says:

    Hmm, hayi ke sisi.. Ingathi usaba ukuzama izinto. Ungathola ukuthi uyazithanda ezinye izindlela. Iqiniso kodwa ukuthi bayahlanya o-Cosmo uma befuna uzame izindlela ezu-101. Mina ngisho kuwe, hlala phansi no-muntu wakho nixoxe kahle ukuze nikwazi ukuthatha isinqumo ukuzama izindlela ezinye. “Don’t bash it till you try it”. Uzomangala ukuthi kumnandi kangakanani!!

Comments are closed.