Monthly Archives: September 2010

If walls could talk by A Soul

(this is a short fictional erotic story. we accepted it because it does not name anyone or specific places. we’re still a bit undecided on how to manage fiction submissions as we must be cautious in case people submit real … Continue reading

Posted in Short stories and poems | Tagged , , , , | 4 Comments

Abesifazane abathandana bodwa (Lesbian Love) – by Black Female

Kodwa ekugcineni kosuku umuntu nomuntu unelungelo lokukhetha ukuthi ngubani afisa ukuthandana naye, noma kuthiwa isizathu yisiphi. Kumele siwumphakathi sizifundise ukuyeka ukugxeka abantu ngempilo abazikhethele yona, mubonise kepha ungagxeki. Continue reading

Posted in Women giving pleasure | Tagged , , , , , | 3 Comments

Men are for sharing?- By Plain Truth

Angisiboni isidingo sokuthi abesifazane balwele amadoda. It justs makes us all look desperate. Sometimes abantu bakhonza indoda as if ingu thixo omncane emhlabeni. That’s just sad. Uma ubhekisisa kahle hle langaphandle, ayashoda amadoda asile. Ngakho ke ayikho vele into esingayenza. … Continue reading

Posted in STOP AND LISTEN! | 1 Comment

Ngithanda ukubhejwa ekusenI – by Black Nympho

Ayikho into emnandi njengokubhejwa usanda kuvuka. Usuke usafudumele and uvuthiwe. Wonke umzimba usuke usarelax-ile, nophathina ekufudumeza, nalelo phunga lakhe eliyinatural plus a hint of icologne yakhe. Uma sesikuleyo mood asinendaba kakhulu nesmell so-mlomo but of course, that’s why kufanele abantu … Continue reading

Posted in Personal Testimony | Tagged , , , , , , , , | 16 Comments

Do black teens get enough sex info? by A Ghetto Girl

I’m sorry to be a bit Model C about this, but abanye bethu bafunde ngesingisi. I don’t think black teenagers get enough information on sex. Uma umuntu efika kwi-ado, yonke into uyifunda ngabangani and by the way, abangani abazi lutho. … Continue reading

Posted in Teens and Sex | Tagged , , , , , , , , | 4 Comments

Beds, not cars; Maybe 6 positions but not 101, cha bo bo! by Ordinary Human

Sengikhathele ama-magazine abantu besimame eloku esitshela ukuthi zingu101 izindlela zoku, em, how shall I put it, zokungenana ngokocansi. Ayikho nje lento leyo. Mhlawumbe uma uyisilenda noma uyilenhlobo e-flexi sidalwa. Kodwa ngeke, uma ngizolandela izinto ezibhalwa kuCosmo phela ngingagcine ngigoqeke njenge … Continue reading

Posted in STOP AND LISTEN!, Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment

God Bless Obhuti baseAfrika, Amen! – by Woman of Africa

Ngicabanga ukuthi lento yama rights ne democracy iyabavuna abantu bethu besilisa. selokhu kwathiwa siyalingana eSouth Africa, amadoda ethu asevama ukuwukhohlwa umsebenzi waleyampahla. Asevele aziba ukuthi siyathokozisana, sesiphana ngokuduba nokuncikisela. Abanqeni nje ukufuna into kayi-1, bese bethi ya, bashise ubuthongo. Ngiyakholelwa … Continue reading

Posted in STOP AND LISTEN!, Uncategorized | Tagged , , , | 3 Comments

Sex toys – by Urban Muntu

Mina I would like to encourage abantu abanmyama ukuthi bazame amasex toys. Akusho ukuthi asiwadingi okanye asiwafuni amadoda uma sisebenzisa ivibrator, noma amapipi lawa athengwayo. Kuchaza nje ukuthi nje kunaleyo curiosity. Mina isthandwa sami siyayithanda ivibrator yami ngoba uyakwazi ukungenza … Continue reading

Posted in Uncategorized, Women giving pleasure | Tagged , , , , , , , , | 4 Comments